MIKE VASILAKIS for NN ATHENS AW2017

photography: Anastasios-Tassos Sofroniou

12/9